تاریخ اسلام

اصطلاح «تاریخ اسلام» در مجامع علمی ایران بیشتر به محدوده زمانی تاریخ صدر اسلام تا پایان تاریخ خلافت عباسیان اطلاق می شود. هر چند در محدوده جغرافیایی، تاریخ ایران بعد از اسلام را در بخشی مجزا و با همین عنوان، بحث می کنند.

سیره امام علی علیه السلام در دوران خلافت

دوره خلافت کوتاه امام علی (ع) پر از فتنه و آشوب است و در یک جریان بحرانى عظیم در کشور اسلامى بود که امیرالمؤمنین زمام امور را به دست گرفت. تخمهاى فتنه و آشوب از سالها پیش کاشته شده بود. روزگار آبستن حوادث ناگوارى بود که نوبت خلافت به على …

بیشتر بخوانید

این نسخه آزمایشی فروشگاه سایت است و فعلا فروش آنلاین فعال نشده است. رد کردن