پنجشنبه , نوامبر 23 2017

آرشیو بلاگ

دانلود کتاب نهضت سربداران خراسان

اين اثر نوشته ی پطروشفسکی يكي از بزرگترین ایرانشناسان روس  است. اصل این کتاب در مجله شماره چهاردهم علوم وفناوری روسیه منتشر شده است. و مرحوم کریم کشاورز که از مترجمین نامدار ایرانی بوده اند این کتاب را به فارسی ترجمه کرده اند. مرحوم کشاورز کتابهای بسیاری را از زبانهای روسی …

بیشتر بخوانید

دانلود کتاب وقعه الصفین

ابوالفضل نصر بن مزاحم بن سیار منقری، مورخی شیعی مذهب است، که ابن ابی الحدید و دیگران از او نقل کرده اند. وی آثار متعددی از جمله الغارات، الجمل، النهروان، المناقب، عین الوردة، کتاب أخبار المختار بن أبی عبید، مقتل حجر، مقتل الحسین و دیگر کتب تاریخی نگاشته، که از …

بیشتر بخوانید