پنجشنبه , نوامبر 23 2017

مطالب اخیر

معنی عاشورا: نگاهی تاریخی به معنی واژه عاشورا

پیش از اسلام گاه شماری های مورد استفاده در شبه جزیزه عربستان ، گاه شماری های سریانی ، قبطی ، رومی ویهودی بوده است ، از دیگر سو برخی علمای لغت کلمه عاشورا را معرب کلمه عاشور و  واژه عاشورا را کلمه ی عبرانی دانسته اند ؛ که عاشوری ، …

بیشتر بخوانید

تاریخ شمسی عاشورا: پژوهشی درباره تاریخ شمسی عاشورا

چکیده تاریخ رسمی اسلام، بر پایه گردش ماه استوار است که در اصطلاح تاریخ هجری قمری نامیده می شود. رویدادهای تاریخی، برنامه های عبادی، قراردادهای حقوقی و… با این تاریخ محاسبه می شود. اما از دیرباز، تاریخ ایران زمین بر میزان گردش خورشید پایه گذاری شده است. و چون گردش …

بیشتر بخوانید