یکشنبه , سپتامبر 24 2017

مطالب اخیر

نقاشی-حضور نمایندگان شارلمانی نزد هارون الرشید در بغداد

هارون الرشید-حضور نمایندگان هارون الرشید نزد هارون الرشید

حضور نمایندگان شارلمانی نزد هارون – تصویر حضور نمایندگان شارلمانی(پادشاه اروپای غربی) نزد هارون الرشید. نقاش این اثر جولیوس کوکترس Julius Köckert’s است.که در سال 1864 این نقاشی رنگ روغن را کشیده است. منبع: ویکی پدیا

بیشتر بخوانید