چهار شنبه , ژانویه 17 2018

Tag Archives: جنگ داخلی آمریکا

اولین عملیات بزرگ در جنگ داخلی آمریکا-جنگ Bull Run

یک سرباز واقعی می جنگد نه برای اینکه از آنچه در پیش رو دارد متنفر است. بلکه عاشق آن چیزی است که پشتش قرار گرفته. «GK Chesterton» قول داده بودیم که در سایت تخصصی تاریخ اسلام، گاهی از دیگر حوادث و وقایع جذاب تاریخ جهان نیز سخن بگوییم. یکی از …

بیشتر بخوانید