چهار شنبه , ژانویه 17 2018

Tag Archives: جنگ

اولین عملیات بزرگ در جنگ داخلی آمریکا-جنگ Bull Run

یک سرباز واقعی می جنگد نه برای اینکه از آنچه در پیش رو دارد متنفر است. بلکه عاشق آن چیزی است که پشتش قرار گرفته. «GK Chesterton» قول داده بودیم که در سایت تخصصی تاریخ اسلام، گاهی از دیگر حوادث و وقایع جذاب تاریخ جهان نیز سخن بگوییم. یکی از …

بیشتر بخوانید

بررسی نقش علمدار(پرچمدار) در تاریخ نظامی جهان اسلام

در متون تاریخی عناوینی به کرات و برجستگی یاد شده که شاید برخی گمان می برند موضوعی ارزشی است و جنبه های فنی آن مغفول می ماند. یکی از این موضوعات پرچمداری در جنگهاست. نقش پرچم به خصوص در زمان جنگ، نقشی حیاتی و بی بدیل بود. در بسیاری مواقع، …

بیشتر بخوانید