Tag Archives: دکترای تاریخ اسلام

منابع آزمون دکترای تاریخ سال 95-96: هیچ چیز معلوم نیست!

یک معما!! خودتان را جای یکی از مسئولین سازمان سنجش یا وزارت علوم بگذارید. چطور می توانید  یک برنامه منظم و مشخص را در مورد تحصیلات تکمیلی به مخاطب توضیح دهید؟ نمی دانم آیا در گذشته ، دوره ای به این هرج و مرج، در تحصیلات تکمیلی سابقه داشته است …

بیشتر بخوانید